Workshops & ALV's

Zaterdag 10 juni 2017: Fysieke belasting bij schrijftolken (deel 2)       Logo NSV          
Deze workshop is, net zoals de eerste, gericht op gedragsverandering bij de deelnemers op het gebied van fysieke belasting bij dagelijkse werkzaamheden. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de ASE gedragsveranderingtheorie en er wordt gestart met een terugblik op de periode na de eerste workshop. Is er sprake van een verandering en zo ja, wat dan? Zo niet, wat zijn dan de belemmeringen?

In de vervolgworkshop zal breder worden ingegaan op alle dagelijkse werkzaamheden (o.a. wordt de houding tijdens het autorijden besproken) en de training is praktischer van aard. Er wordt minder stilgestaan bij bewustwording (theorie) en er wordt meer ingegaan op behoud van het gewenste gedrag. Ook voor deze workshop geldt uiteraard dat een langetermijneffect middels een blijvende gedragsverandering het uitgangspunt is. In geval van reeds aanwezige lichamelijke klachten zal de betreffende deelnemer praktische adviezen krijgen wat te doen met deze klachten.

Programma
 • Start: introductie/inleiding, persoonlijke doelen opstellen en terugblikken. Wat is er blijven hangen en veranderd en welke belemmeringen worden ervaren om het gewenste gedrag te vertonen? (45 minuten).
 • Praktijkgedeelte 1: welke ‘oefeningen’ kan je zelf doen op de werkplek? Circulatie-, ontspannings- en rekoefeningen (60 minuten).
 • Praktijkgedeelte 2: instellen van de autostoel en zithouding tijdens het autorijden. Instellen en oefenen op de parkeerplaats bij de auto’s (45 minuten).
 • Praktijkgedeelte 3: wat kan je zelf doen om je werkplek aan te passen? De succesfactoren voor behoud van het bewegingsgedrag (45 minuten).
 • Plenaire bespreking: hoe implementeer je het geleerde binnen het dagelijks werk en zorg je ervoor dat er een langetermijnverandering optreedt? (45 minuten).
Datum: zaterdag 10 juni 2017
Tijd: 9.00 - 13.00 uur
Locatie: Flexplek Gorinchem, Edisonweg 30, 4207 HG Gorinchem
Prijs: Schrijftolklid €75,- Studentschrijftolk €30,- en niet-leden €150,-
RTGS-punten: Categorie 2 Attitude 0,4 NPT

Aanmelden voor deze workshop kan via deze link

De deelnamekosten voor de workshop zullen in de week voorafgaand aan de workshop automatisch van het door jou opgegeven rekeningnummer worden afgeschreven. Kosteloos afmelden voor een NSV-workshop kan tot uiterlijk twee weken voor de workshopdatum, na deze datum zullen de gehele deelnamekosten in rekening worden gebracht. De NSV behoudt het recht een workshop te annuleren bij een te laag aantal deelnemers.

 

Woensdag 21 juni 2017: Text on Top (voor beginners)               
In ons beroepenveld zijn er steeds meer opdrachten waarbij gevraagd wordt om Text on Top. Maar niet elke schrijftolk heeft hier ervaring mee. Vorig jaar hebben we hierover een workshop georganiseerd. Vanwege het succes hebben we besloten deze workshop ook in 2017 aan te bieden. Dus: heb je wel gehoord van Text on Top, maar werk je er nog niet mee? Of heb je wel Text on Top sticks, maar wil je meer ervaring opdoen met de verschillende mogelijkheden? Dan is de workshop Text on Top voor BEGINNERS iets voor jou!

Gegevens
Datum: woensdag 21 juni 2017
Tijd: 09:30-17:00
Locatie: Tolknet, Amersfoortsestraat 70d, 3769 AL Soesterberg
Kosten: tolk: € 150,-, student: € 100,- (ex. BTW, incl. lunch)
RTGS: 0,6 NPT in Categorie 1, Taal- en tolkvaardigheden (in aanvraag)
Aanmelden: via deze link

Programma
09:30u - 10:00u Ontvangst met koffie en thee
10:00u - 13:00u Deel 1 van de workshop
 • Welkom 
 • Inventariseren persoonlijke leerdoelen 
 • Demonstratie mogelijkheden van Text on Top 
 • Oefenen met de voorbereiding en uitvoering van schrijftolksituaties waarbij Text on Top op verschillende manieren kan worden ingezet, in combinatie met diverse devices (zoals laptops, beamers, tablets etc.). 

13:00u - 14:00u Lunchpauze
14:00u - 17:00u Deel 2 van de workshop

 • Verder oefenen in groepen van (de voorbereiding en uitvoering van) schrijftolksituaties met verschillend gebruik van Text-on-Top op diverse devices. 
 • Reflectie, evaluatie en afsluiting 
De deelnemers oefenen onder andere met de volgende onderdelen van Text on Top:
 • installatie en instellingen van Text on Top op de laptop van de schrijftolk, en deze instellingen snel kunnen aanpassen aan de tolksituatie en de wensen van de tolk en de cliënt. Hierbij gaat het om het uiterlijk van de tolktekst (waaronder marges, lettergrootte en opmaak, kleurgebruik en doorzichtigheid, positie op het scherm, aantal regels, wel of niet kunnen terugscrollen in de tolktekst). 
 • gebruik van shortcut- en autocorrectielijsten 
 • gebruik van de instelling “tweede scherm” (onder andere in combinatie met beamers). 
 • gebruik van Text on Top bij teamtolken. 
 • installatie en instellingen van Text on Top op de device(s) van cliënt(en): tablet, android mobiele telefoon, laptop, mini USB, zodat deze aansluit bij de wensen van de cliënt. Hierbij gaat het om het uiterlijk van de tolktekst (waaronder marges, lettergrootte en opmaak, regelafstand, kleurgebruik en doorzichtigheid, positie op het scherm, aantal regels, wel of niet kunnen terugscrollen in de tolktekst). 
 • het vinden van snelle efficiënte oplossingen als blijkt dat Text on Top niet blijkt te werken zoals men zou verwachten (wat kan ik doen als het niet lijkt te werken?)

Aanmelden
Je kunt jezelf aanmelden door jouw gegevens in te vullen op dit formulier. Na aanmelding ontvang je een factuur. Kosteloos afmelden voor deze workshop kan tot uiterlijk twee weken voor de workshopdatum (17 juni). Hierna zullen de gehele deelnamekosten in rekening worden gebracht. De workshopleiders behouden het recht een workshop te annuleren bij een te laag aantal deelnemers.

Vragen?
Bij vragen over de workshop kun je contact opnemen met Richard van Royen: .

Wij hebben er zin in!
Hartelijke groet, Richard van Royen en Margot de Vreede

Donderdag 22 juni 2017: Text on Top (voor gevorderden)                
Deze workshop is een vervolg van de nascholing Text on Top van 1 juli 2016. Uit de evaluatie bleek dat er toen te weinig tijd was om alle mogelijkheden intensief in praktijksituaties te kunnen oefenen. En het verzoek was om dat praktijkdeel in een nieuwe workshop vorm te geven. Wij hebben daarom besloten om deze verdiepende workshop aan te bieden.

Gegevens
Datum: Donderdag 22 juni 2017
Tijd: 09:30-17:00
Locatie: Tolknet, Amersfoortsestraat 70d, 3769 AL Soesterberg
Kosten: tolk: € 150,-, student: € 100,- (ex. BTW, incl. lunch)
RTGS: 0,6 NPT in Categorie 1, Taal- en tolkvaardigheden (in aanvraag)
Aanmelden: via deze link

Programma
09:30u - 10:00u Ontvangst met koffie en thee
10:00u - 13:00u Deel 1 van de workshop
 • Welkom 
 • Inventariseren persoonlijke leerdoelen 
 • Kort overzicht van de geavanceerde mogelijkheden van Text-on-Top 
 • Oefenen in het gebruik van diverse mogelijkheden van Text-on-Top (Ondertitelmodus, Scriptplayer, Vertaalmodus, Vision) in uiteenlopende gesimuleerde schrijftolksituaties (zoals een 1-op-1 gesprek, lezing met powerpointpresentatie, toneelstuk, meerdere doofblinde cliënten, ict-instructie, teamtolken): de voorbereiding en uitvoering van uiteenlopende schrijftolksituaties met verschillend gebruik van Text-on-Top in combinatie met diverse devices (zoals mobiele telefoons, laptops, beamers, tablets, etc.) 
13:00u - 14:00u Lunchpauze
14:00u - 17:00u Deel 2 van de workshop
 • Vervolg gesimuleerde schrijftolksituaties 
 • Reflectie, evaluatie en afsluiting 

Als deelnemer oefen je onder andere met de volgende onderdelen van Text on Top in waarbij het accent meer ligt op het praktisch oefenen in gesimuleerde tolksituaties:
 • installatie en instellingen van Text on Top op de laptop van de schrijftolk, en deze instellingen snel kunnen aanpassen aan de tolksituatie en de wensen van de tolk en de cliënt. Hierbij gaat het om het uiterlijk van de tolktekst (waaronder marges, lettergrootte en opmaak, kleurgebruik en doorzichtigheid, positie op het scherm, aantal regels, wel of niet kunnen terugscrollen in de tolktekst). 
 • gebruik van shortcut- en autocorrectielijsten 
 • het onder tijdsdruk bewerken en inlezen van een tekstbestand (van een spreker, die dit letterlijk voor gaat lezen) in de scriptplayer van Text on Top zodat de schrijftolk deze op het juiste moment volledig weer kan geven en indien nodig aan kan vullen. 
 • gebruik van de instelling “tweede scherm” in combinatie met beamers. 
 • gebruik van Text on Top bij teamtolken. 
 • installatie en instellingen van Text on Top op de device(s) van cliënt(en): tablet, android mobiele telefoon, laptop, micro-USB, zodat deze aansluit bij de wensen van de cliënt. Hierbij gaat het om het uiterlijk van de tolktekst (waaronder marges, lettergrootte en opmaak, regelafstand, kleurgebruik en doorzichtigheid, positie op het scherm, aantal regels, wel of niet kunnen terugscrollen in de tolktekst). 
 • het simultaan laten vertalen en weergeven van de tolktekst met Google Translate. 
 • het vinden van snelle efficiënte oplossingen als blijkt dat Text on Top niet blijkt te werken zoals men zou verwachten (wat kan ik doen als het niet lijkt te werken?) 

Aanmelden
Je kunt jezelf aanmelden door jouw gegevens in te vullen op dit formulier. Na aanmelding ontvang je een factuur. Kosteloos afmelden voor deze workshop kan tot uiterlijk twee weken voor de workshopdatum (8 juni). Hierna zullen de gehele deelnamekosten in rekening worden gebracht. De workshopleiders behouden het recht een workshop te annuleren bij een te laag aantal deelnemers.

Vragen?
Bij vragen over de workshop kun je contact opnemen met Margot de Vreede: .

Wij hebben er zin in!
Hartelijke groet, Margot de Vreede en Richard van Royen

Dinsdagen 27-06/04-07/11-07: workshop NmG driedaagse                             Logo NSV          
Voor iedereen die aan de slag wil met NmG hebben we een driedaagse nascholing die goedgekeurd is door het RTGS!! Deze nascholing is voor iedere schrijftolk toegankelijk, echter krijgen alleen de tolken van vóór de AD-opleiding nascholingspunten toegewezen.

Tijdens deze drie avonden ga je aan de slag met het lexicon specifiek gericht op dialogen voor, tijdens en na de schrijftolkopdracht. Dit geeft je handvaten om ten alle tijde met je klant te communiceren. Steeds meer van onze klanten zijn gebarentaalvaardig en wij hebben niet altijd ons toetsenbord in de aanslag. Het is belangrijk om ook zonder dat toetsenbord in contact te zijn met onze klanten.

NmG is dé manier om met onze diverse klanten te communiceren.

Programma

Les 1: 27 juni 2017 
Welkom + uitleg drie daagse workshop + programma les 1
Voorstelronde
NmG Quizje
Lexicon aanbod “voor en aanvang opdracht”
Partneroefening “klant en tolk” 
Nabespreking oefening en afsluiten

Les 2: 4 juli 2017 
Welkom + korte terugblik op les 1 + programma les 2 
Lexicon aanbod “tijdens de tolkopdracht”
Groepsoefening (3 of 4 deelnemers) 
Situaties met teamtolken, twee klanten tegelijk of spreker/stoorzender.
Kringoefening waarbij aandacht wordt besteed aan ingebrachte verzoek thema’s 
Nabespreking en afsluiten

Les 3: 11 juli 2017 
Welkom + korte terugblik op les 2 + programma les 3 
Eindspel bevat lexicon “afsluiten opdracht” en herhaling lexicon uit les 1 + 2
Lexicon “afsluitende opdracht” centraal
Evaluatie + afronden

Het is van belang om alle avonden te volgen om nascholingspunten toegekend te krijgen!!

Datum:     Dinsdag 27 juni; dinsdag 4 juli; dinsdag 11 juli
Tijd:         19.30- 21.30 uur
Locatie:     Vergader Inn, Croeselaan 207, 3521 BN Utrecht
Kosten:     Schrijftolklid : €150,-, niet lid: €225,-
RTGS:       Categorie 1: 0,6 NPT

Je kunt je aanmelden voor deze workshop via deze link!

De deelnamekosten voor de workshop zullen in de week voorafgaand aan de workshop automatisch van het door jou opgegeven rekeningnummer worden afgeschreven. Kosteloos afmelden voor een NSV-workshop kan tot uiterlijk twee weken voor de workshopdatum, na deze datum zullen de gehele deelnamekosten in rekening worden gebracht. De NSV behoudt het recht een workshop te annuleren bij een te laag aantal deelnemers.